בדומה ליתר הציוד השיקומי, מוצעים עמידונים להשאלה על ידי ארגוני השאלת הציוד השיקומי כגון יד שרה, עזרה למרפא ועזר מציון.

נכה או קשיש הזקוק לעמידון לצורך שיקום על פרק תקופה לא ארוכה, יכול לפנות לעמותות החסד במטרה להשאיל את העמידון. העמידון מושאל לתקופה קצובה של כמה חודשים, תמורת הפקדת פיקדון. בחלק מהארגונים קיימת עלות עבור הובלה של העמידון.

עקב הביקוש הרב של העמידונים וכמות יחידות מועטת המוחזקת על ידי ארגוני השאלת הציוד השיקומי קשה עד כדי לא ניתן להשאיל עמידונים מארגונים אלו.

ישנן חברות, המציעות עמידונים להשכרה לתקופות קצרות או ארוכות, תמורת תשלום חודשי נמוך בהרבה ממחירו של העמידון. לעיתים, יש צורך להוסיף עלות של הובלה וכן לתת ערבון או פקדון עבור העמידון. 

השכרת העמידונים משתלמת למטופלים הזקוקים לעמידון לפרק הזמן של השיקום ובלבד שתקופת השיקום אינה ממושכת. 

עמידון מרקוש מושכר לתקופות של חודש ללא הגבלה, ללא עלות הובלה, הדגמה, שבוע ניסיון והתקנה. כמו כן, אין צורך להפקיד ערבון או פקדון.