עמידונים מוצעים להשאלה על ידי ארגוני השאלת הציוד השיקומי כגון יד שרה, עזרה למרפא ועזר מציון.

קרא עוד