העמידון הנו מתקן העמדה לנכים, המאפשר לנכים וקשישים המתקשים בעמידה להסתייע במתקן על מנת להיעמד. לאחר ביצוע שלבי העמידה, הנכה אינו זקוק לסיוע ויכול לעמוד בתוך העמידון בצורה יציבה ובטוחה לאורך זמן. העמידון מאפשר התייצבות עצמאית בתוכו לאורך זמן.

קרא עוד