השכרת עמידון


השכרת עמידון

השכרת עמידון מאפשרת לאנשים הזקוקים לעמידון להשכרה לתקופה קצרה של שיקום בעמידה ולאחריה מעבר לשיקום בהליכה, להקטין את העלויות של רכישת העמידון ולהקל על המשפחה בנטל ההוצאות הרפואיות הגדולות

אנחנו מאפשרים קיזוז דמי השכירות המשולמים ממחיר העמידון, במידה ומעוניינים לרכוש את העמידון בסוף תקופת השכירות (כמעין עסקת ליסינג) 

באופן הזה, לקוחותינו אינם מחויבים לרכוש את העמידון מיד בתום שבוע הניסיון ויכולים להחליט במשך תקופת ההשכרה האם העמידון מסייע לו בתהליך השיקום והאם הוא מעוניין לרכוש אותו בסוף התקופה. 

אפשרות זו מקלה על הנכה בקבלת החלטה רגועה.